Ngày 15 tháng 04 năm 2008

Nói với em

Hoàng Kim

Vụng về, bối rối trước mặt em
Muốn nói đôi điều bỗng hóa quên
Chớ thấy biển im chê biển cạn
E rằng đáy biển khó tìm kim

Không có nhận xét nào: