25 tháng 8, 2008

Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi



Nguyễn Trọng Tạo

Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát.
Biếc xanh em mãi chớp sáng bầu trời.
Điều có thể đã hoá thành không thể.
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi

Không có nhận xét nào: