16 tháng 9, 2009

Norman Bourlaug hãy vươn tới những vì saoHOCMOINGAY. "Hãy vươn tới những vì sao. Cho dù không chạm được vào nó, nhưng nếu cố gắng hết sức, ít ra, chúng ta cũng chạm được những hạt bụi của ngôi sao", câu nói bất hủ được ghi trang trọng trong lễ tang của Norman Borlaug, 95 tuổi, tại Texas"One of Norman Bourlaug favourite quotes was: 'Reach for the stars. Although you will never touch them, if you reach hard enough, you will find that you get a little star dust on you in the process.'"

Cha đẻ của cách mạng Xanh: "Hãy vươn tới các vì sao"
Norman Bourlaug nhà khoa học xanh

Không có nhận xét nào: