13 tháng 6, 2014

Chào ngày mới, bài mới cho em

Tình yêu cuộc sống 4
Copy this Idea

Chào ngày mới. bài mới cho em. Em hãy học cách trình bày ý tưởng như Giáo sư Graham Dragon. Đó là dạy và học trực tuyến sinh động, hiệu quả, tận tâm, cũng là cách luyện nghe và luyện nói tiếng Anh tuyệt vời. Em hãy ngắm hai ảnh và lời trích trên Blog The Gift của Giáo sư Tôn Thất Trình  và đọc thơ Giáo sư Hoàng Xuân Hãn gửi bác Giáp.

Tám chục may rồi sắp chín mươi
Sức chừng thêm đuối, tính thêm lười
Sử nhà bạn cũ ôn không thẹn
Vận nước tình sâu mộng sẽ tươi
Văn ngữ thời xưa tìm kiếm gốc
Tinh hoa thủa mới gắng đua người
Tuổi cao nhưng chí còn trai trẻ
Mắt đọc tay biên miệng vẫn cười.


Có những người Thầy như thế. Họ sống lạc quan, thung dung, an nhiên tự tại
yêu đời và thương người. Chọn lọc tinh hoa học mỗi ngày thật vui em ạ.My peace I give you. I do not give to you as the world gives (John 14:27).
Hòa bình của tôi, tôi cho bạn. Tôi không cho bạn như thế gian cho (Giăng 14:27). 


Đời sống tuổi vàng, Hứng ánh trăng tan, Nhận cả lá vàng, Đón mùa xuân sang …
(Tôn Nữ Bích Ngọc).


Photobucket

VOA Special English

Nghevoa.blogspot.com là trang web luyện nghe tiếng anh thông qua giáo trình voa special english. Với trang web này, bạn sẽ được học tiếng anh đa dạng liên quan đến tiếng anh kinh tế, tiếng anh giáo dục, tiếng anh phổ thông, tiếng anh công nghệ, tiếng anh nông nghiệp, tiếng anh y tế. Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp 1 vốn từ vựng tiếng anh phong phú liên qua đến các vấn đề trên.
voa english 1 voa english 2 voa english 3 voa english 4
voa english 5 voa english 6 voa english 7 voa english 8
voa english 9 voa english 10 voa english 11 voa english 12
voa english 13 voa english 14 voa english 15 voa english 16
voa english 17 voa english 18 voa english 19 voa english 20
voa english 1 voa english 2 voa english 3 voa english 4
voa english 5 voa english 6 voa english 7 voa english 8
voa english 9 voa english 10 voa english 11 voa english 12
voa english 13 voa english 14 voa english 15 voa english 16
voa english 17 voa english 18 voa english 19 voa english 20
voa english 1 voa english 2 voa english 3 voa english 4
voa english 5 voa english 6 voa english 7 voa english 8
voa english 9 voa english 10 voa english 11 voa english 12
voa english 13 voa english 14 voa english 15 voa english 16
voa english 17 voa english 18 voa english 19 voa english 20
voa english 1 voa english 2 voa english 3 voa english 4
voa english 5 voa english 6 voa english 7 voa english 8
voa english 9 voa english 10 voa english 11 voa english 12
voa english 13 voa english 14 voa english 15 voa english 16
voa english 17 voa english 18 voa english 19 voa english 20
voa english 1 voa english 2 voa english 3 voa english 4
voa english 5 voa english 6 voa english 7 voa english 8
voa english 9 voa english 10 voa english 11 voa english 12
voa english 13 voa english 14 voa english 15 voa english 16
voa english 17 voa english 18 voa english 19 voa english 20
voa english 1 voa english 2 voa english 3 voa english 4
voa english 5 voa english 6 voa english 7 voa english 8
voa english 9 voa english 10 voa english 11 voa english 12
voa english 13 voa english 14 voa english 15 voa english 16
voa english 17 voa english 18 voa english 19 voa english 20

Video yêu thích
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam
 
HỌC MỖI NGÀY cho em http://chaongaymoi365.blogspotcom,
http://tinnongnghiepvietnam.blogspot.com
http://foodcropsnews.blogspot.com

Trở về trang chính
http://khatkhaoxanh.wordpress.com
http://hocmoingay.blogspot.com

Không có nhận xét nào: