14 tháng 4, 2009

Hiện đại hóa giáo dục để đi vào nến kinh tế tri thứcHOCMOINGAY. Ngày nay, trào lưu kinh tế thế giới đang chuyển sang kinh tế trí thức. Giá trị sản phẩm không còn dựa trên vật liệu căn bản của sản phẩm mà dựa trên giá trị sáng chế của sản phẩm đó. Giá trị sáng chế của sản phẩm trở thành điểm trọng yếu trong việc cạnh tranh lâu dài. Sự phồn vinh của xã hội phụ thuộc vào sự phát triển nền kinh tế trí thức. Khoa học kỹ thuật có tiềm năng vô cùng to lớn và có khả năng đưa nền kinh tế của đất nước phát triển vượt trội : bắt đầu từ khoa học kỹ thuật và công nghệ, củng cố giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Khai thác, ứng dụng những thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội - khoa học kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ với việc canh tân đổi mới sẽ là tiền đề để Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và giữ vững thế cạnh tranh trên thương trường. Trang tin http://niemtin.free.fr đã tổng hợp những thu thập tài liệu trao đổi, tư vấn của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về các lĩnh vực quan trọng để chấn hưng giáo dục và canh tân đất nước. Nội dung những bài viết chuyên ngành KHOA HỌC CÔNG NGHỆ bao gồm: giáo dục đào tạo, y học, công nghệ thông tin viễn thông, công nghệ sinh học, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, năng lượng, công nghệ dầu khí, công nghệ hàng không, công nghệ đóng tàu, công nghiệp, xây dựng, môi trường đô thị, khoa học thống kê, công nghệ nano, công nghệ bán dẫn, vi mạch, điện tử, tự động hóa, công nghệ hóa học vật liệu, công nghệ cơ học, thiên văn vũ trụ. Nội dung chuyên ngành KINH TẾ XÃ HỘI có: Thị trường tiêu thụ nội địa, đầu tư kinh doanh, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, du lịch giải trí, thị trường chứng khoán, ý kiến chuyên gia trí thức Việt Nam, những ý kiến góp ý của các tổ chức và chuyên gia nước ngoài, thế giới, thiệp chúc mừng và quà tặng cuộc sông. Đây là các trang tham khảo chuyên đề cần thiết, quan trọng, bổ ích và lý thú


Thông tin chuyên ngành Khoa Học Công Nghệ:

•Các bài mới và Các bài được đọc nhiều nhất : ( Xem chi tiết ... )

•Giáo Dục Đào Tạo : ( Xem chi tiết ... )

•Y Học : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Nano : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Bán Dẫn - Vi Mạch - Điện Tử - Tự Động Hóa : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Sinh Học : ( Xem chi tiết ... )

. Công Nghệ Hóa Học Vật Liệu : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Cơ Học : ( Xem chi tiết ... )

•Thiên Văn Vũ Trụ : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Hàng Không : ( Xem chi tiết ... )

. Năng Lượng : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Dầu Khí : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghệ Đóng Tàu : ( Xem chi tiết ... )

•Công Nghiệp : ( Xem chi tiết ... )

•Nông nghiệp : ( Xem chi tiết ... )

•Nuôi Trồng Thủy Sản : ( Xem chi tiết ... )

•Xây Dựng : ( Xem chi tiết ... )

•Môi Trường Đô Thị : ( Xem chi tiết ... )

•Khoa Học Thống Kê : ( Xem chi tiết ... )

Thông tin chuyên ngành Kinh Tế Xã Hội:

•Kinh Tế Thương Mại : ( Xem chi tiết ... )

•Tài Chính Ngân Hàng : ( Xem chi tiết ... )

•Thị Trường Chứng Khoán : ( Xem chi tiết ... )

•Đầu Tư Kinh Doanh : ( Xem chi tiết ... )

•Thị Trường Tiêu Thụ Nội Địa : ( Xem chi tiết ... )

•Giao Thông Vận Tải :( Xem chi tiết ... )

•Du lịch giải trí : ( Xem chi tiết ... )

•Ý kiến chuyên gia , trí thức Việt nam : ( Xem chi tiết ... )

•Những góp ý của Các tổ chức và Chuyên Gia nước ngoài : ( Xem chi tiết ... )

•Thế Giới : ( Xem chi tiết ... )

•Thiệp chúc Noel và Tết : ( Xem chi tiết ... )

(xem chi tiết các chuyên đề bấm vào đây)

Không có nhận xét nào: