10 tháng 11, 2014

Không bao giờ là quá muộn để theo niềm đam mê thực sự của bạn

CNM365. Chào ngày mới 10 tháng 11 Không bao giờ là quá muộn để theo niềm đam mê thực sự của bạn. Khám phá cơ hội tiềm năng của bạn với LinkedIn. http://linkd.in/13WpbK5.  Đây là thành công của bạn. Mỗi ngày có hàng chục cơ hội thành công như bạn đặt ra để đạt được mục tiêu của bạn. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện thành viên để truyền cảm hứng cho bạn trên đường đi.It's never too late to follow your true passions. Discover your potential opportunities with LinkedIn. http://linkd.in/13WpbK5


Here’s to your success.

Every day there are dozens of opportunities for success as you set out to achieve your goals. Below you’ll find member stories to inspire you along the way.


Experience + Passion = Confidence | Linkedin Celebrates Success

Confidence and hard work can be a recipe for success. See how Lauren Godfrey made the jump from advertising to culinary school, and how a unique opportunity helped her to realize her dreams and build a LinkedIn network full of inspiring professionals.

Success can happen every day. See how LinkedIn can help: https://imagine.linkedin.com 


(see more ...

Video yêu thích 
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính 
hoangkim vietnam, hoangkim, hoangkimvietnam, Hoàng Kim, Ngọc Phương NamChào ngày mới Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Tin Nông nghiệp Việt Nam, Food Crops, foodcrops.vnCassava in Vietnam, VietnamAfricaCassavaRice, Khát khao xanh, DayvahocHọc mỗi ngày,  Danh nhân Việt , Food Crops News, Điểm chính, CNM365, Câu chuyện ảnh, 5 phút thư giản, Kim LinkedIn, KimTwitter, KimFaceBook  Đọc lại và suy ngẫm, Việt Nam tổ quốc tôi, Tình yêu cuộc sốngThơ cho con

Không có nhận xét nào: