11 tháng 2, 2008

BÀI HÁT CHO DÃ TRÀNG

Giáng Vân

Dã tràng ơi ta khóc
Những nguồn cơn thuở nào
Con sóng nào bạc tóc
Quá khứ màu hư hao

Em yêu anh bao nhiêu
Mà không sao nói được
Chết trong hồn đã nhiều
Gặp nhau còn thương tiếc

Chiều nay anh ngồi hát
Bão gió miền đã qua
Dã tràng em ngồi khóc
Thương bao nỗi không ngờ

Hạt cát nào lưu lạc
Thương bến bờ trong mơ
Dấu chân nào lưu lạc
Gọi hồn đau đến giờ.

http://dayvahoc.blogtiengviet.net/

Không có nhận xét nào: