11 tháng 2, 2008

BIỂN VÀ BỜ

Đào Phụng

Dạt dào không biết bao la
Biển buồn đập vụn sóng ra ngỏ lời
Để bờ hiểu trái tim khơi
Đã yêu tan hết cuộc đời còn yêu!

Không có nhận xét nào: