11 tháng 2, 2008

EM VẪN VỀ VỚI BIỂN VÀ ANH

Thơ của "Về Miền Trung"

Em sẽ về dẫu biển chẳng gọi tên
Liễu chẳng rũ bên thềm phố nhỏ
Và đêm về dẫu sương khuya chẳng đổ
Em vẫn về với biển và anh.

Không có nhận xét nào: