11 tháng 2, 2008

BIỂN, CHÚ CÒNG , EM VÀ TÔI

Tâm Vô Lệ

Ừ nhỉ ! Tháng ngày không ai hiểu nổi
Biển nói gì đâu
sao khổ một lời
Mỗi chiều buồn ra đây đi dạo
Mình tên tôi , trên cát , dấu chân côi

Nếu trách chú Còng hóa ra mình xạo
Tôi công lao
Xe cát dã tràng
Đừng lo tôi, em
May đời rất vội
Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau

Lặng đắng
Nụ cười
Chim giỡn sóng
Bao lâu rồi em giỡn tình tôi?
Nắng chiều hoang ố vàng bãi vắng
Sâu xa em
Đổ biển
Tôi đong.

Dương liễu thổi đồn tôi yêu hoàng hôn
(Cũng ngại em hay, em buồn trong lòng)
Ra biển bây giờ biển thì thầm gợi...
Biển xưa ơi
Đừng trả lại linh hồn.

Không có nhận xét nào: