16 tháng 2, 2008

BIỂN

Mai Linh

Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
chỉ có trăng suông thôi
và gió thổi
những nếp cát nhăn nheo sóng bồi hồi

Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
chỉ có núi mờ thôi
trong mắt ta chìm nghỉm vệt chân trời

Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
chỉ còn ta với chú dã tràng thôi
những cái càng bé xíu đang hơ lên
quệt một nét cuối cùng vào nước mắt biển khơi

5/1993

Không có nhận xét nào: